Volg ons

Overlast & diefstal tegengaan?

Wordt nu lid van onze collectieve winkelontzegging.

Meteen aanmelden

Het Centrummanagement is onlangs gestart met het werven van ondernemers voor een Collectieve Winkelontzegging (CWO) in het centrum van Geleen. Bij een CWO slaan ondernemers de handen in een om samen dieven en overlastgevers uit de winkels te weren.

Wat is een CWO?

De CWO is een maatregel waarbij een ‘ongewenste klant’ de toegang tot meerdere winkels ontzegd kan worden. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is dit één van de meest effectieve maatregelen om overlast en diefstal tegen te gaan. 

Waarom moet ik mee doen?  

De voordelen van een CWO zijn:

  • Een persoon die een strafbaar feit pleegt in een winkel kan ook direct toegang tot andere (aangesloten) winkels worden ontzegd;

  • Preventieve werking ten aanzien van potentiële winkeldieven;

  • Reductie van schade/kosten veroorzaakt door winkeldiefstal en geweldsdelicten (voor de betrokken ondernemers, maar ook voor politie en OM);

  • Positief signaal richting bezoekers van het winkelgebied. 

Hoe werkt de CWO?  

Met het opleggen van een collectieve ontzegging kan een winkeldief of overlastgever geweerd worden uit alle winkels die deelnemen aan de CWO, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt of heeft gestolen in die andere winkels. Als deelnemende ondernemer is uw voordeel dat u hiermee ongewenste personen effectief kan weren uit uw winkel. Voorwaarde voor deelname aan het project is het lidmaatschap van de Coöperatie Centrummanagement Geleen U.A. De Coöperatie vormt namelijk het juridische kader waarbinnen de CWO kan worden uitgereikt.

In een databank op een website wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd. Het Centrummanagement houdt deze administratie bij. Deelnemende ondernemers kunnen met een wachtwoord inloggen in deze databank. Zodra een persoon met een winkelontzegging toch één van de aangesloten winkels binnen wil komen kan de bewuste ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk. Dit is een misdrijf. 

Voor de uitgifte van een collectieve winkelontzegging en aangifte van huisvredebreuk wordt gebruik gemaakt van standaard (digitale) formulieren. Hiermee wordt het gebruiksgemak vergroot. Deze formulieren kunnen ook worden geprint, met de hand ingevuld en vervolgens naar het Centrummanagement worden gestuurd. Deelnemende ondernemers krijgen een (gratis) raamsticker, zodat duidelijk is waar iemand met een winkelontzegging niet naar binnen mag.

Op welke manier kan ik meedoen?

U kunt deelnemen door het deelnameformulier ('Verklaring individuele deelnemer') in te vullen en per mail op te sturen naar info@cmgeleen.nl of per post naar Coöperatie Centrummanagement Geleen U.A., Mauritslaan 14, 6161 HV Geleen.

Zie voor meer informatie onderstaande bijlages:

  • CCV Protocol Collectief Winkelverbod (klik hier om het formulier te downloaden);

  • CCV Formulier Collectieve Waarschuwing (klik hier om het formulier te downloaden);

  • CCV Formulier Individueel Winkelverbod (klik hierom het formulier te downloaden);

  • CCV Formulier Collectief Winkelverbod (klik hierom het formulier te downloaden);

  • CCV Formulier Huisvredebreuk (klik hier om het formulier te downloaden).

Of zie de website www.hetccv.nl voor meer informatie.

Nog géén lid van de Collectieve Winkelontzegging?

Meld u dan nu aan door een e-mail te sturen naar info@cmgeleen.nl