CENTRUMMANAGEMENT GELEEN:  'EEN ORGANISATIE  VOOR  EN  DOOR  ONDERNEMERS '

Centrummanagement Geleen is een ondernemersvereniging die de belangen behartigd van ruim 150 ondernemers in het centrum van Geleen.  Ons voornaamste doel is het versterken van het economisch renderen van het stadscentrum van Geleen, door het trekken van meer bezoekers die meer uitgeven, langer verblijven en vaker terugkomen evenals het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat. Hierbij werken we intensief samen met de gemeente Sittard-Geleen, vastgoedeigenaren en alle partijen die belang hebben bij een goed functionerend en bruisend centrum.
 
 
Het bestuur van de coöperatie bestaat per 1 januari 2020 uit:

Maurice Nelissen
Wijnbar Vicini
Voorzitter
Marco Claessens 
MPC XL Maatkleding
Secretaris
Raymond Keulers
Keulers Design & Print
Penningmeester
Sjef Cooijmans 
Cooijmans Herenmode
Bestuurslid
Marianne Reinartz 
El Paso Tapas
Bestuurslid
Davey Nieuwendijk is hierbij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.