WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM LID TE WORDEN VAN ONZE COÖPERATIE! 


                  De Coöperatie Centrummanagement Geleen U.A. is sinds 1 januari 2016 actief. Het bestuur bestaat uit 5 leden (allen ondernemers) en 2 adviseurs namens de gemeente Sittard-Geleen. Indien u reclamebelasting afdraagt aan de gemeente Sittard-Geleen en gevestigd bent binnen het centrumgebied (zoals aangegeven door de gemeente) kunt u lid worden van onze coöperatie. Het Centrummanagement is namelijk voor en door ondernemers.  


                  Lidmaatschap Coöperatie Centrummanagement Geleen U.A.:

                  • Toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering(en) (ALV);

                  • Stemrecht bij belangrijke besluiten;

                  • Betrokkenheid bij werkgroepen;

                  • Voordelen tijdens evenementen, acties en activiteiten;

                  • Samen streven naar een beter Geleen.


                  U kunt lid worden in 4 stappen:

                  • Invullen van het  inschrijfformulier (klik hier om het formulier te downloaden);
                  • Kennisnemen van de statuten (deze kunt u aanvragen bij het Buro Centrummanagement Geleen);
                  • Inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening per mail sturen naar info@cmgeleen.nl of per post naar Coöperatie Centrummanagement Geleen U.A., Mauritslaan 14, 6161 HV Geleen;
                  • Betalen van de jaarlijkse contributie. Deze is vastgesteld op € 5,- per jaar. U ontvangt daarvoor een factuur.

                  Aantal leden oktober 2021: 
                  123