Onvrede over huidig parkeerbeleid | Teken de petitie...

Beste ondernemer,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad hebben per 1 januari 2019 besloten om:

 

  • De eerste 2uur gratis parkeren in de parkeergarage af te schaffen;

  • Het uurtarief te verhogen van € 1,50 naar € 1,90;

  • En het dagtarief te verhogen van € 5,00 naar € 10,00.

 

Allemaal maatregelen die wij, ondanks de benodigde bezuinigingen, niet vinden passen bij een service- en diensten centrum zoals dat van Geleen.Middels een brief, gericht aan het College van B&W en de raad, hebben wij middels meerdere argumenten onderbouwd waarom wij als Centrummanagement vinden dat dit verre van verstandige keuzes zijn. Ondanks deze brief en een persoonlijk gesprek met de wethouder heeft de gemeente de voorgestelde maatregelen toch doorgevoerd.


Op zeer korte termijn zitten wij als Centrummanagement samen met de Vereniging van Eigenaren Commerciële Ruimten in het centrum van Geleen, Lianeo Real Estate (eigenaar van de nieuwbouw) en andere belanghebbende partijen in ons centrum. Samen willen we tot een een strategisch plan komen hoe we het parkeerleed in ons centrum kunnen verzachten. Ons uitgangspunt is daarbij het aanbieden van één of meerdere uren gratis parkeren (voor de klant).

 

Vooruitlopend op deze gesprekken willen wij u vragen om de petitie, die is opgestart door de Facebook-pagina ‘Winkelen in Geleen’ voor het terugdraaien van de 2uur gratis parkeren in de parkeergarage, te ondertekenen.


Petitie: 2uur gratis parkeren in centrum Geleen


Met vriendelijke groet,

Nico Thomas
Voorzitter


Datum van publicatie: februari 2019