Niewsbrief 1 2021

Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? Hoe zien de centra van Sittard en Geleen eruit? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen hebben vele toekomstambassadeurs een toekomstvisie voor Sittard-Geleen ontwikkeld. Het Centrummanagement behoort tot de vaste groep toekomstambassadeurs die bij dit proces zijn betrokken. Afgelopen dinsdag heeft de gemeente de 'Toekomstvisie 2030' officieel gelanceerd. 

Het centrum van Geleen behoort, naast Geleen Zuid, Sittard Centrum en Sittard West, tot een van de vier ontwikkelpaden. Voor het centrum van Geleen betekend dit dat de focus naast winkelen, ook komt te liggen op wonen, werken (o.a. ambtelijke huisvesting) en recreëren. Waar de samenwerking met de Brightland Chemelot Campus wordt opgezocht en waar thema's zoals innovatie en duurzaamheid centraal staan. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

Meer info op de website van gemeente Sittard-Geleen:

KLIK HIER

2de paasdag: Paaseieren Letterspeurtocht 

Paasmaandag 5 april (tussen 12.00 - 17.00u) organiseren we als Centrummanagement, op initiatief en i.s.m. enkele lokale ondernemers, een 'Paaseieren Letterspeurtocht' door het centrum van Geleen. Op de etalages van een 24-tal winkels worden stickers van paaseieren geplakt. Bij elke winkel kunnen kinderen één letter vinden. Wanneer de speurtochtkaart (volledig ingevuld) bij Gelaen 31 wordt ingeleverd ontvangt elk kind een kleine attentie!

Tijdens de speurtocht ontvangen alle kinderen, op vertoon van hun speurtochtkaart, bij Café de Kroon (Raadhuisstraat) en Jolie's (Markt) een kleine versnapering. Deelname een de speurtocht is volledig GRATIS:

KLIK HIER