Boze winkeliers eisen parkeercijfers op

Dagblad de Limburger - 16 februari 2019

Op maandag 21 januari heeft er een overleg tussen Centrummanagement Sittard, Centrummanagement Geleen en de gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden. Eén van de actiepunten n.a.v. dit overleg is dat de parkeergegevens van januari zo snel als technisch mogelijk beschikbaar worden en in gezamenlijkheid zullen worden geanalyseerd. De gemeente heeft op woensdag 13 februari laten weten deze parkeercijfers niet te vertrekken. 

 

Reactie gemeente: 

'De parkeergegevens van alleen januari leveren nog te weinig informatie op om conclusies te trekken. Deze gegevens hebben nog een nadere verdieping nodig. Daarbij is de eerste periode na een tariefwijziging te beschouwen als een overgangsperiode die een onbetrouwbaar beeld kan geven. Om u een gedegen beeld te kunnen geven van de parkeerontwikkelingen willen we de gegevens over een iets langere periode analyseren. Wij streven erna om u uiterlijk na het eerste kwartaal van 2019 uit te nodigen om de cijfers samen te bespreken'.


Datum van publicatie: februari 2019


Odoo CMS - een grote afbeelding